Disclaimer

Deze website werd opgesteld om algemene informatie te geven over BerryAlloc. Hoewel BerryAlloc zich inspant om nauwkeurige en recente informatie te verstrekken, kan BerryAlloc niet garanderen dat alle informatie adequaat, juist of compleet is.

Intellectuele eigendomsrechten op informatie en/of afbeeldingen op deze website komen uitsluitend toe aan BerryAlloc. Elk gebruik van een beelden en/of informatie op deze website is onderworpen aan voorafgaande toestemming van BerryAlloc.

In geen geval kan BerryAlloc aansprakelijk worden gesteld als gevolg van afwezigheid van informatie.

Niets op deze website moet worden beschouwd als een aanbod tot aankoop of verkoop van producten of diensten, of in het algemeen om een overeenkomst te sluiten, met inachtneming van een bericht van het tegendeel.